Baltkrievija

Vispārīga informācija

Vīzas uz Baltkrieviju

Vīza uz Baltkrieviju ir nepieciešama LR pilsoņiem un LR nepilsoņiem.
Krievijas un Ukrainas pilsoņiem vīza uz Baltkrieviju nav nepieciešama.
 
Vīzas veids Kārtnība
Privātā vienreizēja, divreizēja, daudzkārtēja
Tranzītvīza vienreizēja, divreizēja, daudzkārtēja
Lietišķā vienreizēja, divreizēja, daudzkārtēja
Tūristu vīza vienreizēja
Grupu (no pieciem cilv.) vīza vienreizēja
Vīzas cenas precizējiet birojā
Vīzas noformēšanas termiņi:
 • Parastā vīza - 5 darba dienas
 • Steidzamā vīza - 2 darba dienas
Dokumenti, kuri nepieciešami vīzas noformēšanai:
 • pase (pasei jābūt derīgai ne mazāk kā 3 mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām, jābūt ne mazāk par 2 tīrām lapām ar atzīmi «vīzas»);
 • fotogrāfija (izmērs 35х45 mm, pretskatā, uz līdzena gaiša fona, sejai jāaizņem70 - 80 procentus no attēla vertikālā izmēra);
 • apdrošināšanas polise (var noformēt uz vietas);
 • personām, kuras dzimušas pēc 11.11.1991. – dzimšanas apliecības kopija, abu vecāku pasu kopijas.
 • Privātai vīzainorādīt uzaicinātāja/-as personas uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, radniecības pakāpi un kontaktu telefona numuru Baltkrievijā (OBLIGĀTI!), Daudzkārtējai vīzaiizziņa par tuvu radinieku apbedījumiem un radniecību vai uzaicinājumu apliecinoši dokumenti.
 • Lietišķai vīzaiorganizācijas pilns nosaukums, kontaktpersonas adrese un telefons, daudzkārtējai vīzai līgums par sadarbību ar Baltkrievijas firmu (līguma darbības termiņam ir jābūt ne mazākam par 1 gadu), lūgums, agrāk noformēta vīza uz BR kalendārā gada laikā, darba līguma kopija, kravas transporta vadītājiem «Latvijas auto» vēstule, vadītāja apliecības un mašīnas tehniskās pases kopija.
 • Tūristu vīzai – lūgums vai viesnīcas rezervēšanas apliecinājums (uz viesnīcas firmas veidlapas), atsūtīts uz elektronisko pastu).
 • Tranzītvīzai – agrāk atvērta vīza uz galamērķa valsti, sabiedriskā transporta biļešu kopijas vai «Zaļā karte» - automašīnas apdrošināšana.
 • Grupas vīzai – lūgums.
 • Nepieciešamības gadījumā ar konsulāta amatpersonas lēmumu var tikt pieprasīti arī citi dokumenti.
Vīzas anketas paraugu var atrast šeit: www.mfa.gov.by

Sīkāka informācija pa telefonu: 65429773, m.t. 29247110
 

Rezervēt
Jautājumi?
(+371) 292 471 10
(+371) 248 824 84 - Sanatoriji
(+371) 266 17 848
(+371) 654 29 773
info@mari.lv 09:00 ~ 17:00 (P.-Pt.)
13:00 ~ 14:00 (Pusdienu pārtraukums)