Valstu un teritoriju saraksts, uz kurām var doties bez vīzas vai iepriekš saņemot ieceļošanas atļauju.

Vispārīga informācija

Valstu un teritoriju saraksts, uz kurām var doties bez vīzas vai iepriekš saņemot ieceļošanas atļauju.

https://www.mfa.gov.lv/london/konsulara-informacija/valstu-un-teritoriju-saraksts-uz-kuram-var-doties-bez-vizas-vai-ieprieks-sanemot-iecelosanas-atlauju

 

Rezervēt