Krievija

Vispārīga informācija

​​​​​​​Vīzas uz Krieviju
Latvijas nepilsoņi var iebraukt Krievijas Federācijas teritorijā bez vīzas (uzturēšanās periods valstī nedrīkst pārsniegt 90 dienas pusgadā).

Cenas vīzas noformēšanai precizējiet birojā!
Vīzas  
Tūrisma vīza līdz 30 dienām vienkārtējā
Tranzīta vīza vienkārtējā, divkārtējā
Darījuma vīza (komercvīza) līdz 3 mēnešiem vienkārtējā, divkārtējā daudzkārtējā
Darījuma vīza (komercvīza) uz 1 gadu daudzkārtējā
Privāta   vienkārtējā, divkārtējā (vīza tiek izsniegta uz ielūguma pamata no Krievijas Federācijas Federālā migrācijas dienesta)
Vīzas noformēšanas termiņi:
 • Standarta vīza - 9 darba dienas
 • Steidzamā vīza -  3 darba dienas
Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
 • pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā);
 • 1 fotogrāfija (krāsaina, uz baltā fona, 35х45 mm);
 • apdrošināšana (var noformēt uz vietas).
 • Vīzai kravas auto vadītājiem uzaicinājuma vēstule «Latvijas auto», kravas auto vadītāja apliecības un tehniskās pases kopija.
 • Tūrisma vīzai – pagaidu apmešanās vietas Krievijā adrese.
 • Daudzkārtējās vīzas uz KF noformēšanai Latvijas pilsonim jāuzrāda vīza, kura bija izsniegta ieceļošanai Krievijas Federācijā kārtējā gadā. Daudzkārtējā vīza dod iespēju uzturēties Krievijas teritorijā ne ilgāk par 90 dienām (kopskaitā vai nepārtraukti) ikreizējā 180 dienu periodā.
 • Tranzīta vīzai vīza ieceļošanas valstī, ko noformēja agrāk, sabiedriskā transporta biļešu kopija vai «Zaļā karte» - mašīnas īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

Ārvalstnieku reģistrācijas kārtība, ieceļojot Krievijas Federācijā.

Ja plānotās uzturēšanās periods Krievijas Federācijas teritorijā ir vairāk kā 7 darbdienas, tad ārvalstniekiem vai nepilsoņiem jāveic stāšana migrācijas uzskaitē.
Ja apmešanās vieta ir viesnīca, tad viesnīcas administrācijai vienas diennakts laikā jāinformē Federālā migrācijas dienesta teritoriālā iestāde pār ārvalstnieka ierašanos.
 Ja Jūsu uzturēšanās vieta būs privātmāja nevis viesnīca, tad mājas saimniekam jāreģistrē savs viesis KF FMD iestādē (Krievijas Federācijas Federālajā migrācijas dienestā) vai pastā.
Papildu informāciju par migrācijas uzskaites procedūras veikšanu var atrast šeit:
http://www.latvia.mid.ru/migr_inostr_rf.pdf

Papildinformācija:

 • Atbilstoši starptautiskajai praksei Konsulārā nodaļa patur tiesības izskatīt dokumentus vīzas noformēšanai tādā termiņā, kāds tiks uzskatīts par nepieciešamu. Vīzas izsniegšana var tikt atteikta, ja pieteicēja ieceļošana valstī tiks uzskatīta par nevēlamu.
 • Ja vīzas izsniegšana tiek atteikta, iekasēta konsulārā nodeva par vīzas noformēšanu netiek atmaksāta un atteikšanas cēlonis netiek paziņots.
 • Nepieciešamības gadījumā konsulārā nodaļa var pieprasīt papildu dokumentus.
Cenas uz vīzām var mainīties atbilstoši izmaiņām Krievijas konsulārajā nodaļā!

Rezervēt